Primăria Leleşti județul Gorj

ANUNȚ ACORDARE SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI !

 

ANUNŢ !

 

        Vă informăm că incepand cu data de 31.08.2020 cererile de solicitare pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020, vor putea fi depuse la sediul Primăriei Lelesti, de luni până vineri, în intervalul programului de lucru 8.00-16.00.

         Beneficiază de sprijinul educaţional sub forma unor tichete sociale pe suport electronic, următoarele categorii de copii:

- Copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă);
- Copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
- Copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.
         Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:

-să aibă domiciliul în Comuna Lelesti;
-venitul lunar net/pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an să se situeze până la 1.115 lei pentru copiii învăţământului de stat primar şi gimnazial, iar pentru copiii învăţământului de stat preşcolar, venitul lunar net/pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, să se situeze până la 284 lei;
-să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală.
           Documentele justificative sunt:

-acte de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
-documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei, hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- certificatele de naştere ale copiilor;
- dovada înscrierii la grădiniţă/şcoală;
- certificat de căsătorie părinţi;
- certificat de deces părinte, dacă este cazul;
- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei în luna iulie a anului 2020, eliberate de angajator şi de organele fiscale sau de alte autorităţi competente;
- hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate.
          Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional este de 500 lei/an şcolar.

 

         P R I M A R,

         TURCILĂ VASILE-LAURENTIU