Primăria Leleşti județul Gorj

Structura

Primar
Primar:
Turcila Vasile-Laurentiu
Viceprimar
Viceprimar:
Rotaru Dumitru-Adrian
Secretar
Secretar:
Mischie Constantin Cătălin
Consilier personal al primarului
Consilier personal al primarului:
Mischie Monica-Diana
Compartiment resurse umane, autoritate tutelară, asistenţă socială, stare civilă
Consilier principal:
Drăgan Ileana-Monica
Asistent medical comunitar generalist:
Dragotă Maria-Cristina
Asistent medical comunitar generalist:
Mihu Ana-Tatiana
Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
Consilier superior:
Bîldea Daniela-Ilinca
Compartiment cadastru, topografie si agricultura
Consilier superior:
Volintiru Maria
Inspector superior:
Chirea Mihaela-Maria
Copartiment achiziţii publice
Inspector asistent - temporar vacant:
Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe locale
Inspector superior:
Giorgi Ion
Inspector superior:
Roșca Anișoara
Inspector principal:
Mărgulescu Ion-Cătălin
Compartiment - Serviciul de administrare domeniu public și privat
Guard:
Mindoiu Ana
Compartiment transport public
Șofer:
Florescu Octavian-Florin
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență:
Mărgulescu Gheorghe-Daniel
Biblioteca comunală
Bibliotecar:
Tamaș Daniela-Magdalena