Primăria Leleşti județul Gorj

Program cu publicul

Primar

Primar:
Luni-Vineri: 08-16

Viceprimar

Viceprimar:
Luni-Vineri: 08-16

Secretar

Secretar:
Luni-Vineri: 08-16

Consilier personal al primarului

Consilier personal al primarului:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment resurse umane, autoritate tutelară, asistenţă socială, stare civilă

Consilier principal:
Luni-Vineri: 08-16
Asistent medical comunitar generalist:
Luni-Vineri: 08-16
Asistent medical comunitar generalist:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului

Consilier superior:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment cadastru, topografie si agricultura

Consilier superior:
Luni-Vineri: 08-16
Inspector superior:
Luni-Vineri: 08-16

Copartiment achiziţii publice

Inspector asistent - temporar vacant:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe locale

Inspector superior:
Luni-Vineri: 08-16
Inspector superior:
Luni-Vineri: 08-16
Inspector principal:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment - Serviciul de administrare domeniu public și privat

Guard:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment transport public

Șofer:
Luni-Vineri: 08-16

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență:
Luni-Vineri: 08-16

Biblioteca comunală

Bibliotecar:
Luni-Vineri: 08-16