Primăria Leleşti județul Gorj

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral de pe raza Comunei Lelești, Județul Gorj ce vor fi folosite în campania electorală pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

         Pentru campania electorală ce se va desfășura cu ocazia alegerilor pentru Președintele României în anul 2019 se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru afișaj electoral în Comuna Lelești, Județul Gorj, astfel:

-       panoul de afișaj amplasat la sediul Primariei Comunei Lelești din Satul Lelești, Comuna Lelești,

-       panoul de afișaj amplasat la sediul Caminului Cultural din Satul Fratești, Comuna Lelești,

-       panoul de afișaj amplasat la drumul național DN 67D, lângă staţia de călători pentru transport în comun, în Satul Rasoviţa, Comuna Leleşti.

         Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus.

         Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

         Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.

         Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.