Primăria Leleşti județul Gorj

ANUNȚ - prevenirea și combaterea buruienii AMBROZIA !

 

ANUNȚ !

 

- În atenția: - proprietari sau deținători de terenuri, administratorii drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Comunei Lelești, Județul Gorj

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, Primăria Comunei Lelești aduce la cunoștință publică că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA (denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia“), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventiv-invazive și eliminarea prezenței acesteia pe terenurile intravilane sau extravilane.

           În scopul distrugerii ambroziei și prevenirea răspândirii acesteia, proprietarii terenurilor pe care crește ambrozia trebuie să desfășoare în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescenţe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei.

           Ambrozia sau iarba pârloagelor este considerată una dintre cele mai nocive plante din lume (cu răspândire rapidă și pe teritoriul României), fiind vinovată de afecțiunile alergice grave pe care le provoacă oamenilor în perioada înfloririi (rinită alergică, conjunctivită alergică, astm bronșic) dată fiind cantitatea mare de polen produsă de plantă, dimensiunea, respectiv structura grăunciorilor de polen.
           Distrugerea acestei buruieni de către proprietarii sau deținătorii terenurilor infestate cu această plantă este obligatorie conform Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

          Ambrozia crește, în general pe marginea drumurilor și căilor ferate, lângă cursurile de apă, pe terenuri agricole lipsite de vegetație sau prost întreținute, în apropierea șantierelor. Crește de asemenea, pe pajiști și în toate culturile agricole, mai puțin în cele cu densitate mare. Cel mai des apare în culturile de floarea soarelui, soia, porumb, sfeclă, cartof, deoarece specificul acestor culturi nu face posibilă combaterea totală a acestei buruieni.

          Distrugerea buruienii se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, în funcție de caracteristica zonei sau a terenului, suprafața îmburuienată, stadiul culturii infestate, gradul de dezvoltare și densitate a plantelor de ambrozia, prin:

-lucrări de pregătire a terenului și de întreținere a culturii: grăpat, lucrarea cu combinatorul, prășit manual sau mecanic;

-cosit manual sau mecanic (ori de câte ori este nevoie);

-erbicidarea totală pe terenuri necultivate, margini de drumuri, de preferat înaintea înfloririi.
-smulgerea manuală a plantelor, dacă densitatea buruienilor este redusă.

           Nerespectarea prevederilor obligațiilor legale de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment şi se sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

           Vă mulțumim pentru înțelegere !