Primăria Leleşti județul Gorj

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor cadastrului - SECTOR 12

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


Denumire județ: GORJ
Denumire: UAT LELEȘTI
Sector cadastral nr. 12

U.A.T. COMUNA LELEȘTI împreună cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GORJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 12, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării:           4 martie 2019
Data de sfârșit a afișării:             3 mai 2019

Adresa locului afișării publice: Aleea Primăriei, nr. 1, sat Lelești, Comuna Lelești, Județul Gorj
Repere pentru identificarea locației: sediul Primăriei Comunei Lelești
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Lelești.
Alte indicații utile pentru cei interesați:
Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 09:00-15:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR,
TURCILĂ Vasile-Laurențiu