Primăria Leleşti județul Gorj

Anunț organizare licitație publică cu strigare pentru valorificare bunuri-mijloace fixe scoase din funcțiune !

ANUNȚ !

privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri – mijloace fixe aflate în proprietate Comunei Lelești și în administrarea Consiliului local Lelești

 

Comuna Lelești, județul Gorj organizează licitație publică cu strigare, conform H.G. 841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase scoase din funcțiune.

Lista completa și pretul de pornire al mijloacelor fixe scoase la vânzare poate fi consultată, atât la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în Comuna Lelești, Sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, Județul Gorj, cât și pe site-ul instituției: www.primarialelesti.ro.

Instituţiile publice interesate în vederea transmiterii fără plată, pot depune o adresă în acest sens, până cel târziu la data de 01.02.2019, ora 16:00.

Cumpărătorii interesaţi de achiziționarea bunurilor scoase din funcțiune pot fi persoane fizice/juridice care vor depune până la data de 01.02.2019, ora 16:00 următoarele documentele de participare la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj:

- chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata de casieria Primăriei Lelești;

- copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

Licitaţia va avea loc în data de 08.02.2019, ora 10,00, în sala de ședințe a Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj cu sediul în Comuna Lelești, Sat Lelești, Aleea Primăriei, nr. 1, Județul Gorj.

Cota de cheltuieli de participare la licitație este de 20 de lei.

În caz de neadjudecare, următoarele date de desfăşurare a licitaţiei sunt: 14.02.2019, ora 10:00, respectiv 20.02.2019, ora 10:00.

Informaţii suplimentare pentru participanți se pot obţine la nr. de tel. 0253278484, int. 201, fax: 0253278687.