Primăria Leleşti județul Gorj

Programm für die Öffentlichkeit

Primar

Primar:
Luni-Vineri: 08-16

Viceprimar

Viceprimar:
Luni-Vineri: 08-16

Cabinet Primar

Consilier personal al primarului:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment resurse umane, stare civilă, relații cu publicul, monitorizare proceduri administrative

Consilier superior:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului

Consilier superior:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment agricol, cadastru, topografie

Inspector superior:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment achiziţii publice

Inspector asistent - temporar vacant:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe

Inspector superior:
Luni-Vineri: 08-16
Inspector principal:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment - Serviciul de administrare domeniu public și privat

Guard:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment transport public

Șofer:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment-Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment cultură

Bibliotecar:
Luni-Vineri: 08-16

Compartiment asistență socială

Asistent medical comunitar generalist:
8-14